Vorig jaar was ik een van de sprekers op het Psyche&Matter symposium in Joshua Tree, Californië. Ik ben daar geïnterviewd door Jennifer Palmer voor de film Time is Art, een documentaire over synchroniciteit, die op 11 november aanstaande in première gaat. Je treft hier een preview aan en hier meer over Time is Art; Synchronicity and the Collective Dream.


Op 8 februari begint het Chinees Nieuwjaar. Op zondag 14 februari vindt de workshop Nine Star Ki voorspellingen 2016 weer plaats. Deze workshop kent een overweldigende belangstelling, dus wees op tijd met reserveren.


Mijn nieuwe boek dat in mei is verschenen wordt ongelooflijk goed verkocht! Ik heb zojuist de tweede druk mogen ontvangen. De titel is Huis & Ziel lees meer>> Heb je vragen over je huis, worstel je met woonproblemen? Stel je (korte) vraag op mijn FaceBook pagina en in ruil voor een like geef ik je gratis antwoord. Ik ben ook heel blij met de goede recensies die het boek krijgt!


Time-Map: January Full Moon
The Nine Star Ki profile of today is: 3 – 3 – 5 – It’s characteristics are being stuck between the past (5-Earth) and the future (3-Wood). read more>>

Time-Map: Volle Maan van januari
Het Nine Star Ki profiel van vandaag is: 3 – 3 – 5 – Haar kenmerken zijn het ingeklemd zitten tussen het verleden (5-Aarde) en de toekomst (3-Hout).
lees meer>>

Op 1 februari start de jaaropleiding Feng Shui in Zutphen. Je kunt je hiervoor nog aanmelden, maar de plaatsen zijn beperkt!


Very happy to announce I was asked to present at the Glastonbury Symposium, England this summer. Check their website for more info.


De Feng Shui filosofie, de werking van Feng Shui, hoe je Feng Shui toepast en een video introductie van Feng Shui door Nina Elshof

Feng Shui is een oude, filosofische methode om de relatie tussen de mens en zijn omgeving inzichtelijk te maken. Daarmee wordt die omgeving 'hanteerbaar ' gemaakt waardoor beschreven kan worden welke invloed de omgeving op de mens uitoefent. Feng Shui reikt een aantal praktische handvatten aan om deze invloed te vertalen naar objectieve parameters met als doel het welzijn, het welbevinden, het geluk en de gezondheid van de mens die zich in die omgeving bevindt, te verbeteren.

In dat kader werkt Feng Shui ook met de directe leefomgeving, want een huis, is een huis, is een huis, is een huis, maar pas wanneer we onze individualiteit in een huis tot uitdrukking brengen door een kleur op de muur te kiezen, de gordijnen op te hangen, de boeken in de kast te zetten of op een stapeltje op de grond te leggen, pas dàn wordt dat huis òns huis. Een huis is niet alleen je ‘derde huid’, maar ook en vooral een van de belangrijkste middelen die ruimte biedt tot expressie van onze persoonlijkheid! De directe leefomgeving van de mens is de eerste invloedsfactor waar Feng Shui mee werkt.

Of, zoals de Chinezen volgens de leer van Feng Shui zeggen: "Zoals je huis is, zo ben jij ook."Jij bent het immers die het huis vult met meubels, met kleuren, met foto 's en aandenken. Daarmee reflecteert het huis wie jij bent en wat je persoonlijkheid is. Door de relatie die er bestaat tussen jou en je huis inzichtelijk te maken met behulp van Feng Shui, krijg je de mogelijkheid geboden je bewust te worden hoe jij tot nu toe je omgeving gecreëerd hebt en wat dat, volgens de filosofie van Feng Shui, betekent.
Dus..... zou je iets aan je huis en daardoor aan jezelf willen veranderen? Zou je jezelf beter willen leren kennen en je mogelijkheden beter willen benutten? Door middel van Feng Shui en Nine Star Ki, helpt Nina Elshof je antwoord te krijgen op deze vragen.


De Feng Shui filosofie, hoe werkt Feng Shui, hoe pas je Feng Shui toe, beroepsopleiding Feng Shui en hier vind je een video introductie over Feng Shui door Nina Elshof, geïnterviewd door Julika Marijn


Wind en Water
Feng Shui betekent letterlijk ‘wind en water’; twee natuurkrachten die de mens altijd angst hebben ingeboezemd. Twee natuurkrachten ook die symbool staan voor het ongrijpbare waarmee we in harmonie willen komen. Feng Shui is een eeuwenoude studie die werkt met de relatie en interactie tussen de mens en zijn omgeving. Feng Shui laat de verbazende invloed ervaren die kleuren, indelingen, materialen, functies en de juiste plaatsing van het meubilair op je leven hebben.
Alles, van stedenbouwkundige planning tot ogenschijnlijk onbelangrijke kleine details, kan met Feng Shui in een beter gebalanceerd en harmonieuzer geheel getransformeerd worden. Resultaat: harmonie in je huis of op je werkplek en in jezelf!
Feng Shui helpt om keuzes te maken die gebaseerd zijn op inzicht en bewustzijn en die voorbijgaan aan trends en mode maar dit juist overstijgt.

Kleuren

Daar waar de architectuur een rol gespeeld heeft in het ruimtelijk begeleiden van het vormingsproces van een woning, daar maakt de kleur het geheel compleet. Het beeld, het huis, wordt letterlijk ingekleurd. Kleuren hebben in de gehele mensheidsontwikkeling al een rol van betekenis gehad en spelen ook binnen de Feng Shui een heel belangrijke rol. Zij zijn altijd gezien als een middel om uitdrukking te geven aan gedachten en gevoelens, aan status en afkomst. Aan zaken dus, die moeilijker in woorden te vatten zijn. Onze herinneringen en gevoelens zijn ‘gekleurd’. Zij zijn een weerspiegeling van onze relatie met de wereld. Eigenlijk kun je zeggen dat kleuren een wezenlijke expressie zijn van het leven en het levende. Misschien is kleur wel het leven zelf! Want de dood wordt immers als zwart en kleurloos ervaren. Iemand met weinig persoonlijkheid of uitstraling wordt maar al te vaak als ‘grijze muis’ omschreven. Kleur is dan ook een van de belangrijkste middelen om ‘vorm’ te geven aan het karakter van een ruimte; om een bepaalde sfeer te scheppen. Binnen de Feng Shui is kleur een hulpmiddel om energie en elementen in balans en harmonie te brengen. Kleur is ook het middel waar de natuur zich van bedient om karakter te verlenen aan haar elementen. Het is een taal waar de natuur mee communiceert en het is een universele taal. Kleur is òòk energie, in een frequentie die direct aansluit bij de frequentie van ons lichaam. Kleur communiceert daarmee de kwaliteit van Chi energie die voor de Feng Shui als erg belangrijk beschouwd wordt. Binnen de intimiteit van de eigen plek, waar de mens tot rust komt en tot elkaar, is het bij uitstek de kleur die subtiel begeleidt om te komen tot harmonie en nieuwe inspiratie.

Feng Shui; Historie
Feng Shui betekent letterlijk ‘wind en water’. De eerste aantekeningen en verwijzingen naar dit begrip zijn enkele duizenden jaren oud; de vroegste vermelding van ‘wind en water’ voert naar het schijnt zo’n 4.000 tot 5.000 jaar terug. Om het begrip te ontcijferen, moet men ernaar kijken door de ogen van de mensen van toen. Aangezien Feng Shui beschrijft hoe mensen door de uiterlijke invloeden van onze leefomgeving worden gevormd, koos men als symbool twee van de belangrijkste verschijningsvormen van de natuur: wind en water. Zowel wind als water vertegenwoordigen bovendien zeer machtige natuurverschijnselen, tomeloze energieën, die vaak moeilijk te beteugelen zijn. Derhalve moest men ermee op goede voet komen te staan. De wind werd beschouwd als de zacht waaiende hemelbode. Hij blaast de zegenrijke wolken naar ons toe en voert daarbij het vruchtbaarheid schenkende water mee. Met de Feng Shui werd echter vooral uitgedrukt dat alles wat ons in de zichtbare en onzichtbare wereld omgeeft, uit energie bestaat. De oorsprong van Feng Shui ligt in Azië, waarbij China als land van oorsprong wordt beschouwd. Het toepassen ervan behoorde als vanzelfsprekend tot de dagelijkse praktijk. Het toepassen en bestuderen van Feng Shui was echter slechts voorbehouden aan priesters. De heersers van de opeenvolgende dynastieën lieten zelfs uitgebreide begraafplaatsen aanleggen volgens de leer van de Feng Shui, om het lot van hun keizerlijke nakomelingen positief te beïnvloeden. Men geloofde namelijk dat dit afhankelijk was van het gunstig stemmen van de voorouders in het hiernamaals. Alle grote bouwwerken van China, zoals de Verboden Stad en de Chinese Muur, werden volgens exact vastgestelde Feng Shui criteria opgetrokken. Zelfs de locatie werd vanuit de Feng Shui bepaald. Zo is in de loop van duizenden jaren een onschatbare bron van kennis en ervaring ontstaan, die tot op de dag van vandaag bewaard en toegepast is gebleven. De Culturele Revolutie bracht uiteraard een grote verstoring teweeg. In die periode was de toepassing van Feng Shui ten strengste verboden omdat een dergelijk ‘achterhaald en op bijgeloof gebaseerd systeem’ ogenschijnlijk niet in een modern staatsbestel zou passen. Het is in dit verband echter opmerkelijk dat zelfs Mao Ze dong, hoewel hij Feng Shui verboden had, zelf een expert van deze verheven kunst was, die hij heimelijk maar met veel geestdrift toepaste. Veel Chinezen hebben door het verbod de toegang tot deze oude kennis verloren. Door de naar het buitenland gevluchte Feng Shui meesters kon de traditie echter overleven. Via Amerika heeft het inmiddels zijn weg naar Europa gevonden.

Feng Shui; Wonen in harmonie
Iedereen is bekend met het feit dat een ruimte goed of slecht kan aanvoelen. Plaats en grootte van de ramen, kleuren, verlichting, meubels en planten bepalen in hoge mate het karakter van een ruimte en beïnvloeden de gevoelens van de mensen die er wonen of werken. Door middel van Feng Shui wordt de invloed van de omgeving op de mens uitgelegd in termen van spiritualiteit. Door middel van Feng Shui aanpassingen in je omgeving is het mogelijk je algemene welzijn te beïnvloeden en je woning of werkplek te harmoniseren.

Feng Shui; Yin en Yang

De praktische wijsheid van Feng Shui is gebaseerd op kennis van de wisselwerking tussen Yin: alles wat massief, onbeweeglijk, naar beneden en naar binnen gericht is en Yang: alles wat licht, actief, vurig, naar boven en naar buiten gericht is. Door alle levende wezens stroomt natuurlijke energie, ook wel Chi genoemd. Als deze energie stagneert of vast komt te zitten, moet ze worden gestimuleerd. Als zij te actief is moet ze worden afgeremd of verspreid. Feng Shui is de toepassing van deze principes op de ruimtelijke omgeving. Feng Shui betekent immers letterlijk 'wind ' en 'water ' waarbij de wind wordt gezien als de hemelbode die de zegenrijke, water-dragende wolken dichterbij brengt. De manier waarop deze twee zich in onze omgeving voordoen en verhouden is sterk van invloed op onze stemming en gezondheid. In de Feng Shui gaat men ervan uit dat de Chi energie in een ruimte in bepaalde patronen circuleert en door acht gebieden stroomt die corresponderen met de volgende acht aspecten in het leven: zelfontwikkeling, carrière, relaties, creativiteit, familie, welvaart, prestaties en succes, en hulp van anderen. Deze Feng Shui levensaspecten ‘reageren’ op de inrichting van de ruimte. Zoals de kwaliteit van het bloed de stroom van natuurlijke energie in het lichaam beïnvloedt waarop onze organen reageren, zo wordt de energiestroom in het huis beïnvloed door ramen, spiegels, meubels, materialen, kleuren en zelfs door bedrading en afvoersystemen. Al deze factoren worden met behulp van Feng Shui geanalyseerd en in balans en harmonie gebracht.

De energie in je huis harmoniseren
De manier waarop meubels in een kamer zijn geplaatst is volgens Feng Shui van invloed op de manier waarop de energie zich kan bewegen. En dat is weer van invloed op je welbevinden, op hoe je je voelt. Als het ruimtes zijn die dagelijks worden gebruikt bepaalt de inrichting ook de manier waarop je in het leven staat. Als je bijvoorbeeld altijd om een meubelstuk of andere hindernis heen moet wanneer je je in je woning wilt verplaatsen, roept dat gevoelens van frustratie op. Meestal gebeurt dit onbewust; je raakt gewend aan een situatie, ook als die niet klopt. Het ‘gebied’ waar deze hindernis zich bevindt geeft volgens Feng Shui aan op welk terrein deze frustratie zich uiteindelijk openbaart. Zware balken zijn deprimerend en dreigend, ze kunnen hoofdpijn, nekpijn en depressie veroorzaken. Een balk die in je slaapkamer boven je hoofd hangt, kan je contact met je voeten afsnijden en zo je vorderingen in het leven belemmeren, aangezien je voeten en enkels de voortgang in het leven symboliseren.

De Chinezen zeggen, volgens de leer van Feng Shui, niet voor niets: "Zoals je huis is, zo ben jij ook"
Feng Shui kent verschillende manieren om energiestromen te reguleren. Dit kan gedaan worden door het verplaatsen van voorwerpen bijvoorbeeld, maar ook door rituelen uit te voeren, symbolen toe te passen en door visualisatie. Energie kan worden aangetrokken of verplaatst door bijna alles wat beweegt, geluid maakt, leeft of op andere wijze de zintuigen stimuleert. Een ander belangrijk middel waar Feng Shui gebruik van maakt om energie te harmoniseren, zijn kleuren. Door middel van kleur kan een ruimte karakter krijgen, letterlijk ‘gekleurd’ worden. Elke verandering in je huis, hoe subtiel ook, zal tevens een verandering van jezelf betekenen.

Feng Shui; de Ba Gua
Nina Elshof Feng Shui werkt met de methode van de ‘Black Hat Sect Tantric Buddism Feng Shui’. Dit is een stroming binnen de leer van de Feng Shui, die een belangrijke plaats toekent aan spiritualiteit en intuïtie, zonder echter uit het oog te verliezen dat alles in begrijpelijke taal gecommuniceerd moet worden. Deze vorm van Feng Shui werkt met de Ba Gua als hulpmiddel, om de plattegrond van een gebouw te ‘lezen’. De Ba Gua is een raster bestaande uit negen vakjes, die elk een van de levensaspecten vertegenwoordigt die door de stroming van Chi energie beïnvloed wordt. De onderste lijn van de Ba Gua correspondeert met de lijn van de gevel waarin zich de voordeur bevindt. Met andere woorden: de Feng Shui Ba Gua wordt georiënteerd op de voordeur. De energie die door de voordeur een gebouw binnenkomt cirkelt vervolgens rechtsom door het gebouw heen en verlaat het gebouw via ramen, achterdeuren en rioleringen. Voor elke ruimte in het gebouw, kan de Ba Gua weer apart gebruikt worden, waarbij de hoofdtoegangsdeur tot die ruimte als ‘voordeur’ wordt gezien. De cijfers die in de Ba Gua geplaatst zijn, corresponderen met de negen verschillende verschijningsvormen van de vijf elementen zoals de Feng Shui die kent: water, hout, vuur, aarde en metaal. Deze vijf elementen zijn te vergelijken met de in het westen meer toegepaste elementen water, ether, vuur, aarde en lucht. De cijfers corresponderen ook met de cijfers die vanuit de Nine Star Ki aan elk van de bewoners of gebruikers van een gebouw zijn toegekend. Nine Star Ki is een vorm van Chinese astrologie die bij Feng Shui hoort. Door Nine Star Ki toe te passen in combinatie met Feng Shui, wordt duidelijk welke plek een ieder in een gebouw inneemt. Vervolgens wordt direct duidelijk wie er door een probleem in het gebouw het meest beïnvloed wordt.

Feng Shui opleiding

Naast de consulten en adviezen die Nina Elshof Feng Shui geeft, wordt er ook een Feng Shui opleiding verzorgd. Deze Feng Shui opleiding wordt heel bewust niet in schriftelijke vorm aangeboden, omdat bij die wijze van kennisoverdracht vaak subtiele, maar heel belangrijke zaken onbenoemd blijven. Feng Shui is dan ook geen 'kunstje ' dat je na het volgen van een aantal theoretische lessen onder de knie hebt. Feng Shui is vooral een heel filosofische methode om mensen te begeleiden op hun weg naar bewustwording en heel-zijn.
De Feng Shui opleiding die Nina Elshof Feng Shui aanbiedt is daarom niet alleen heel praktisch, maar vooral ook gericht op het aspect van bewustwording.
Klik hier voor meer informatie over de opleiding.

In de agenda staan de actuele data vermeld.


.